Organisatorisk læring

 

At udvikle og forandre organisationer kan både sammenlignes med at skabe at smukt blomsterbed og at bygge/renovere huse.


Organisationen skal passes, renoveres, understøttes med stillads ect. Jeg opfatter organisationer som processer mellem såvel mennesker som mellem forskellige praksisfællesskaber, som sammen skal skabe én eller anden form for fælles produkt og samtidig lære noget i en social sammenhæng.


Organisationsudvikling rummer mange komplekse processer, som kan udfordre både enkeltpersoner og fagkulturerne.  

Jeg har arbejdet med organisationsændringer og organisatorisk læring gennem mange år som leder og konsulent.

 

Praksislæring

Jeg er i dag især optaget af praksislæring og hvordan man implementerer nye tanker og viden i en organisation. Jeg arbejder med dette gennem undervisning, supervision og tværfaglige projekter.

 

Organisatorisk Læring