Tværfaglighed

 

Vi havde ikke gjort os tanker om, at det tværfaglige skulle være noget særligt, men hold da op ... det var så anderledes at vi glemte det vi tidligere kunne ( palliativt team)

 

 

Tværfaglighed som nødvendighed.

Tværfaglighed har fået en ny status i såvel den danske, som den internationale sundhedsfaglige debat, hvilket skyldes at det i dag er nødvendigt at arbejde mere effektivt og velkoordineret. Nyere forskning viser endvidere at tværfaglighed bl.a kan forbedre kvaliteten og styrke patientsikkerheden.

 


De faglige vaner skal udfordres.

Kortere patientforløb og kravene om bedre sammenhæng- og inddragelse af patienter og pårørende kræver en styrket tværfaglig organisering og øget samarbejdsmæssig forpligtethed mellem faggrupperne f.ex:


• Lyst til at udfordre og eksperimentere med de faglige vaner

• At styrke den gensidige respekt og kendskab til faggruppernes forskellige viden, praksis og sprog fx ved at løse opgaver sammen

• At organisere sig tværfagligt i afsnit eller teams og evt. med en tværfaglig ledelse.

• At understøtte tværfagligheden gennem fælles geografi og rum

 


Tværfaglighed som læreproces

At styrke tværfagligheden sker ikke alene ved at ændre struktur eller afholde et seminar.  

Det sker som en læreproces over tid, hvor man både skal afklare hvor tværfaglig man vil samarbejde og hvilke faglige succeskriterier man har.

Tværfaglighed kan både skabe stor faglig glæde og brugertilfredshed, men kan i perioder også skabe usikkerhed og evt. konflikter, fordi roller og positioner ændres.

 


Foredrag, seminarer, rådgivning, supervision

Jeg kan bidrage til facilitering af tværfaglig udvikling gennem foredrag, startseminar, ledelsesrådgivning samt supervision af tværfaglige teams.

 

 

 

 • Litteratur

   

 • Tværfaglighed på Hospice. Eva Just, Helle Dalby Kristensen, Dorit Simonsen. Sygeplejersken nr 11 2015 - Læs Tværfaglighed på Hospice her


 • Den aktive Bruger. Brugerindflydelse i social og sundhedsvæsen. Speciale ved ålborg Universitet 1996.

  Den aktive bruger. Klinisk sygepleje nr 1 1997

 •  

 • Tværfaglig praksis. Eva Just og Helle Merete Nordentoft. Hans Reitzel 2012

 • Læs mere om Bogen Tværfaglig Praksis

 • Interprofessionel praksis i sundhedsvæsenet. I Hundborg & Lynggård(red). Sygeplejens fundament. Dansk Sygeplejeråd og Nyt nordisk forlag 2013
 • Tværfaglighed. I Bjarne Rose Hjortbak(red) Sundhedsvæsenet på tværs. Munksgaard 2013

 • Tværfaglighed. I Skjøde Damsgård, Nielsen og Rahbæk (Red). Geriatri – en tværfaglig og problemorienteret tilgang. Gads Forlag 2013