SUPERVISION

Supervision og coaching har haft stor fylde og betydning i mit arbejdsliv. Det er en særlig form for langsomt læringsrum, hvor der er tid til at gå i dybden med en enkelt problemstilling, hvilket der ofte ikke er meget tid til i en travl hverdag. Supervision og coaching medfører ofte personlige erkendelser, der rækker ud over den konkrete problemstilling.

Supervision

Supervision og coaching i grupper har en særlig betydning, fordi man kan lære af hinanden, spejle sig i andres udfordringer og opdage at tvivl og usikkerhed er fælles vilkår, når man arbejder med mennesker. Hvis supervision foregår i et samarbejdsteam, giver det et unikt indblik i de udfordringer og glæder, den faglige indsats rummer. Teamet får via den fælles refleksion sprogliggjort gruppens faglighed og justeret på forventninger til hinanden.

Jeg har de senere år bidraget til flere publikationer om supervision i sundhedsvæsenet, senest artikler som giver et indblik i den danske supervisionsuddannelse for sundhedsprofessionelle. Jeg har i nogle år deltaget i gruppecoaching af yngre læger og sammen med læger og en psykolog skrevet flere artikler om projektet. Gennem en del år har jeg været supervisor for hospitalsklovne og klovne, der arbejder med mennesker med demens. Det sidste er der også kommet en artikel ud af.

Jeg arbejder i dag kun med individuel supervision og er endvidere frivillig sparringspartner og bestyrelsesmedlem hos klovne der arbejder med demente – gruppen Forglemmigej. Link: http://www.forglemmigej.info/om-forglemmigej.html