Tværfaglighed

I alle mine jobs har jeg med stor fornøjelse arbejdet tværfagligt. I 2012 udgav jeg sammen med Helle Merete Nordentoft bogen Tværfaglig praksis. Bogen rummer både en række praksisinterviews og teoretiske analyser. Ideer til bogen opstod allerede under mit Ph.d. forløb, hvor jeg blev optaget af de kulturelle forskelle mellem faggrupperne i en medicinsk afdeling – fx læger, sygeplejersker, diætist, lægesekretærer m fl. Efterfølgende har jeg skrevet flere bogkapitler om emnet og haft en del undervisnings- og konsulentopgaver.

Tværfaglighed

Vi havde ikke gjort os tanker om, at det tværfaglige skulle være noget særligt, men hold da op ... det var så anderledes at vi glemte det vi tidligere kunne (palliativt team)

Tværfaglig intelligens
Tværfaglighed er en fortløbende læreproces, som kan indebære store ændringer af de faglige relationer og arbejdsmønstre. En sygeplejerske på et hospice siger fx:

Vi har jo i mange år været vant til at sygeplejerskerne er dem der koordinerer alle de andre faggrupper, som kommer og går. Vi skal lige vænne os til, at nu bor vi sammen og skal forhandle hvem der gør hvad. Det er som et stort tæppe der skal syes om!

Jeg har som konsulent og foredragsholder arbejdet ud fra arbejdsmodellen tværfaglig intelligens, som handler om at arbejde intelligent med de forskelligheder, som tværfaglighed rummer. Modellen er inspireret af Elisabeth Plums model for kulturel intelligens (2007). Min hovedantagelse er, at tværfaglighed lykkes bedst hvis disse fire dimensioner spiller godt sammen:


Engagement

Følelsesmæssig interesse og motivation i at lade sig påvirke af mennesker der tænker og handler anderledes. Gensidig respekt

Kommunikation

Hyppighed, Rettidighed Problemløsning og fælles mål forskellige sprogkoder og baggrundsbegreber

Kulturforståelse

Forståelse for forskelle i videns grundlag og praksis, værdier og begrundelser for handlinger. Skabe fælles videns grundlag.

Organisering og ledelse

Strukturer og processer som understøtter / begrænser tværfaglighed fx møder, ledelse, geografi, arbejdsdeling, redskaber, fx EPJ konflikthåndtering

Litteratur

Den aktive Bruger. Brugerindflydelse i social og sundhedsvæsen. Speciale ved ålborg Universitet 1996.
Den aktive bruger. Klinisk sygepleje nr 1 1997

Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber
Ph.d afhandling 2005.

Opbrud og stabilitet i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Net-artikel 2009

Tværfaglig praksis. Eva Just og Helle Merete Nordentoft. Hans Reitzel 2012
Læs mere om Bogen Tværfaglig Praksis

Interprofessionel praksis i sundhedsvæsenet. I Hundborg & Lynggård(red). Sygeplejens fundament. Dansk Sygeplejeråd og Nyt nordisk forlag 2013

Tværfaglighed. I Bjarne Rose Hjortbak(red) Sundhedsvæsenet på tværs. Munksgaard 2013

Tværfaglighed. I Skjøde Damsgård, Nielsen og Rahbæk (Red). Geriatri – en tværfaglig og problemorienteret tilgang. Gads Forlag 2013 Nordentoft, Helle Merete & Eva Just (2018)

Tværfaglighed på Hospice.
Eva Just, Helle Dalby Kristensen, Dorit Simonsen. Sygeplejersken nr 11 2015 - Læs Tværfaglighed på Hospice her

Tværprofessionelt samarbejde og læring. Nordentoft, Helle Merete & Eva Just (2018) I Steen Hundborg (red) Sundhedsvæsenet under forandring. Munksgaard