SUPERVISION

Supervision er en form for fælles vandretur i et landskab, som ofte ændrer retning og perspektiv undervejs.

I supervision undersøger vi sammen særlige situationer, arbejdsvilkår, relationer til patienter, kolleger mm, som er uafklarede eller belastende for fokuspersonen. På vejen skabes der afklaring, ny indsigt og evt. nye handlemuligheder.


Supervisionsgrupper kan foregå i mange forskellige kontekster og processen og kontrakten afstemmes efter dette. Det kan bestå af en åben gruppe hvor deltagerne kommer fra hver sin arbejdsplads, eller deltagerne kommer fra samme arbejdsplads og arbejder evt. sammen i et team.


Jeg er uddannet supervisor og terapeut med forskellige metodeperspektiver:

• analytisk krop/gestalt - eksistentiel.

• systemisk og narrativ

Jeg vægter især den nærværende dialog, humor, musik og inddragelse af gruppens mange ideer og ressourcer.

 

Arbejder i dag med supervision af teams, gruppecoaching af yngre læger samt supervision- og uddannelse af hospitalsklovne.

 

Supervision